Department of Forest Ecology Faculty of Forestry and Wood Sciences Czech University of Life Sciences Prague is organizing Dendroforum 2018: IV. annual dendrochronological conference. The conference is in the form of an informal meeting. Accepted papers will be presented orally. In case of interest, there will be space for a poster session.

DENDROFORUM 2018 - PROGRAM

1. 11. 2018

Registration: 12:30 - 13:30  Opening ceremony: 13:30 – 13:40

Czech section 13:40:

Keynote - ​Michal Bošela

Jakub Kašpar ​(VÚKOZ) + prezentace laboratoře Rozdíl v plasticitě růstu buku lesního (​Fagus sylvatica ) a smrku ztepilého (​Picea abies ) vzhledem k intenzitě hospodářských zásahů

Jan Tumajer​ (UK, PF, KFGG) Trendy v intenzitě klimatické limitace přírůstu a dendrometrii smrku ztepilého v České republice

Monika Vejpustková ​(VULHM) + prezentace laboratoře Růstová dynamika autochtonních populací chlumního ekotypu smrku

Vojtěch Čada ​(ČZU, FLD, KEL) Kvantitativní hodnocení disturbancí pomocí dendrochronologických metod

Olga Kluzová​ (OU, PF, KFGG) Studie kompetičního uvolnění v návaznosti na různé typy disturbančních situací (na příkladu sesuvu Gírová)

Lenka Matějů ​(WSL; ČZU, FLD, KEL)

--- Break 30 min ---

English section 16:40:

Lenka Plavcová​ (Univerzita HK, PF, KB) + prezentace laboratoře Trade-off between radial trunk growth and fruit yield in composite fruit trees

Michal Synek​ (ČZU, FLD, KEL) Koncepty mortality a věrohodnost jejich předpokladů na základě dendrochronologických a inventarizačních dat

Nina Kuosmanen​ (ČZU, FLD, KEL) Towards a more detailed disturbance history in montane spruce forests: Integration of dendrochronological and paleoecological records

Nick Schafstall ​(ČZU, FLD, KEL) Bark beetles and forest beetle communities in past forest dynamics in a Norway spruce forest in the High Tatra Mountains, Slovakia

A tour of the department lab: 18:15 - 19:00

Social evening, Klub C, Campus CULS: 19:30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.11.2018

Czech section 8:00:

Karel Šilhán ​(OU, PF) Výzkum Laboratoře dendrogeomorfologie OU 2017 - 2018

Radek Tichavský ​(OU, PF) Využití dendrogeomorfologických metod pro komplexní zhodnocení aktivity svahové deformace (příkladové studie z Hostýnsko-Vsetínské hornatiny)

Michal Rybníček​ (MENDELU) + prezentace laboratoře Prodloužení české dubové standardní chronologie díky objevu dvou neolitických studní

Josef Kyncl ​(Dendrolab) + prezentace laboratoře Geografická variabilita chronologií borovice v České republice

Tomáš Kolář ​(MENDELU) + prezentace laboratoře ​Základ bukové standardní chronologie pro Českou republiku

Martin Lexa​ (ČZU, FLD, KZZD) Rozdíly v projevech abiotických stresových faktorů na tloušťce buněčných stěn a ploše lumene v rámci jarního a letního dřeva (Picea Abies (L.) Karst) na Klínovci

--- ​Break 30 min ---

English section 10:30:

Keynote - ​Jon S. Schurman

Miloš Rydval​ (ČZU, FLD, KEL) The role of disturbance in northern hemisphere tree-ring based chronologies and climate reconstructions

Václav Treml ​(UK, PF, KFGG) + prezentace laboratoře Differences in growth of shrubs and trees: how the stature of woody plants influences their ability to thrive in cold regions?

Hana Kuželová ​(UK, PF, KFGG) Xylogenesis of Picea abies in treeline ecotone, results from eight seasons and multiple sites in the Krkonoše Mts., Czech Republic

Radim Matula​ (ČZU, FLD, KEL) Measurements based on low-cost automated dataloggers: The precise and reliable approach for quantifying tree responses to varying climate on a global scale

Kaczka Ryszard ​ (US, FES; Univerzita HK, PF, KB) The applications of Blue Intensity in tree-ring research

Discussion of future projects 30 min

Departure to Únětice 13:00

Instead of the excursion we will go over Kozí hřbety to the Únětice valley (approximately 5 km walk), with Restaurant U Lasíků with a homey atmosphere as our destination. Discussions about the future of dendrochronology can continue over home-made cakes and Únětice beer.

Collection of abstracts find HERE

PDF version of programe find HERE