EN-CZ

List of locations

Slovensko

Výraznější změny v souvislých karpatských pralesích na Slovensku nastaly až v 11. století. Během středověku byly ničeny především kvůli rozrůstající se hornické činnosti, později i vlivem rozsáhlé pastvy a vypalování během valašské kolonizace.1 Doposud zůstaly původní lesy zachovány převážně na nejméně dostupných lokalitách, jež byly chráněny vzdáleností od lidských sídel a náročným terénem (jde tedy převážně o horské lesy v 6. a 7. lesním vegetačním stupni, tzn. jedlo-bukové a smrkové). Nížinné pralesy, stejně jako pralesy v nižších pohořích, byly téměř zcela zničeny.

Co se týče celkové rozlohy zachovaných fragmentů starých lesů, první přesnější údaje pochází z roku 1970 (národní inventarizace lesů uvádí 57 400 hektarů lesů starších než 120 let a 14 960 hektarů lesů starších než 140 let). V roce 1989 byla rozloha samotných pralesů odhadnuta na 18 tisíc až 20 tisíc hektarů.2 Dnes jsou díky práci Prales, o.z., na Slovensku velmi detailně zmapovány (jde o jedno z nejpřesnějších mapování tohoto druhu na světě). Jako prales bylo klasifikováno celkem 10 120 hektarů, což je 0,47 procent plochy slovenských lesů a 0,21 procent rozlohy Slovenské republiky.1 Není bez zajímavosti, že oficiální lesnické statistiky na národní i mezinárodní úrovni stále uvádějí výrazně nadhodnocenou rozlohu 1,2 %.3 Ačkoliv toto číslo řadí Slovensko v rámci Evropy mezi země s relativně velkou rozlohou pralesů, ve srovnání s celkovou rozlohou lesů je tato hodnota stále velmi nízká.

První chráněná území na Slovensku vznikla v roce 1895 u Slovenskej Ľupči (dnes jsou součástí NPR Príboj a NPR Ponická dúbrava), avšak v těchto případech nešlo o pralesy. Ty se cíleně začaly chránit až v roce 1913, kdy byly založeny dodnes fungující rezervace Badínský a Dobročský prales.4 Velká většina (95 %) pralesů na Slovensku se dnes již nachází v nějakém typu chráněného území, přesto jich nadále ubývá (například jen v průběhu let 2009 - 2016 z pralesů ubylo téměř 128 hektarů na 26 lokalitách). Nadále zůstává nechráněných nebo nedostatečně chráněných 2 867 hektarů pralesů. Adekvátní ochranu jim totiž zajišťuje pouze nejvyšší, 5. stupeň ochrany. V něm se nachází jen 69 % plochy pralesů (7 313 hektarů). Celkem 3 766 hektarů bukových pralesů a starých lesů ve čtyřech lokalitách na východním Slovensku je chráněno jako součást světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.5 Vzhledem k probíhající těžbě v některé z nich však hrozí jejich vyloučení. Ochrana přírody na Slovensku ukazuje svou nefunkčnost také v národních parcích (3. stupeň ochrany), kde je kromě aktivního managementu (včetně kalamitní těžby) povolena dokonce i výstavba silnic. Celkově z této situace vyplývá, že pro zachování zbývajících tamních pralesů je nutná urychlená reforma v přístupu k ochraně přírody.

Naše výzkumné plochy na Slovensku se nacházejí jak v bukových a smíšených jedlo-bukových lesích (Poľana, Nízké Tatry, Velká Fatra, Malá Fatra, Vihorlat, Bukovské vrchy), tak i v horských smrčinách (Oravské Beskydy, Velká Fatra, Malá Fatra, Nízké Tatry, Vysoké Tatry a Poľana).   

# Location Name
1. Malá Fatra
Šramková
Šramková
2. Malá Fatra
Šútovská
Šútovská
3. Nízké Tatry
Obrštín
Obrštín
4. Nízké Tatry
Ďumbier
Ďumbier
5. Nízké Tatry
Veľký Gápel
Veľký Gápel
6. Nízké Tatry
Baba
Baba
7. Nízké Tatry
Príslop
Príslop
8. Nízké Tatry
Pálenica
Pálenica
9. Nízké Tatry
Kosodrevina
Kosodrevina
10. Nízké Tatry
Bystrá
Bystrá
11. Oravské Beskydy
Piľsko
Piľsko
12. Poľana
Poľana
Poľana
13. Poloniny
Havešová
Havešová
14. Poloniny
Stužica
Stužica
15. Velká Fatra
Kornietová
Kornietová
16. Veľká Fatra
Smrekovica
Smrekovica
17. Velká Fatra
Jánošíkova kolkáreň
Jánošíkova kolkáreň
18. Velká Fatra
Kundračka
Kundračka
19. Veporské vrchy
Klenovský Vepor
Klenovský Vepor
20. Vihorlatské vrchy
Jedlinka
Jedlinka
21. Vihorlatské vrchy
Morské oko
Morské oko
22. Vihorlatské vrchy
Motrogon
Motrogon
23. Vysoké Tatry
Bielovodská dolina
Bielovodská dolina
24. Vysoké Tatry
Javorová
Javorová
25. Vysoké Tatry
Zadné Meďodoly
Zadné Meďodoly
26. Vysoké Tatry
Kôprová dolina
Kôprová dolina
27. Vysoké Tatry
Hlina
Hlina
28. Vysoké Tatry
Osobitá
29. Vysoké Tatry
Tichá dolina
Tichá dolina
30. Západní Tatry
Tomanová dolina
Tomanová dolina
31. Západní Tatry
Zadná Tichá
Zadná Tichá